USA: PKB wzrosło o 1,1%, ale nie spełniło oczekiwań rynków

Podwyżka stóp procentowych przez Federalny Rezerwowy System

Pierwsze dane o produkt krajowy brutto (PKB) w USA w pierwszym kwartale 2019 roku zostały ogłoszone, i niestety nie przyniosły dobrych wieści. Wzrost gospodarczy wyniósł tylko 1,1%, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 2%. Z jednej strony, to zwiększenie oznacza, że ​​gospodarka wciąż rośnie, ale z drugiej strony jest to znacznie wolniejszy wzrost niż w poprzednim kwartale (2,6%).

Jednym z głównych powodów tego słabego wyniku była sytuacja na rynku nieruchomości i inwestycji biznesowych, które spowolniły wzrost gospodarczy. Wynika to z wrażliwości tych sektorów na stopy procentowe, które Federalny Rezerwowy System USA podnosił. Część inwestorów obawia się, że przyszłe podwyżki stóp procentowych będą wpływać negatywnie na rynek nieruchomości i rynek pracy.

Podwyżka stóp procentowych przez Federalny Rezerwowy System

Kryzys bankowy w USA stał się jednym z głównych tematów w mediach. W maju odbyło się posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), na którym omawiano, czy walka z inflacją będzie kontynuowana na podstawie najnowsze dane ekonomiczne. Okazało się, że Federalny Rezerwowy System podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ustalając nowy zakres docelowy na poziomie 5-5,25%. Jest to najwyższy poziom od 2007 roku, a podwyżka ta następuje w momencie, gdy rząd USA właśnie przejął First Republic Bank, co oznacza trzecie bankructwo w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Mimo wezwań do wstrzymania podwyżek stóp procentowych z powodu kryzysu bankowego Federalny Rezerwowy System USA stawia walkę z inflacją na pierwszym miejscu. Niemniej jednak decyzja o przekroczeniu 5% poziomu stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na rynek nieruchomości i rynek pracy, które już wykazują oznaki osłabienia.

Chociaż Federalny Rezerwowy System USA dąży do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%, osiągnięcie tego celu jest coraz bardziej skomplikowane z uwagi na wiele makroekonomicznych czynników. Dlatego prawdopodobne jest, że Federalny Rezerwowy System USA będzie mocno rozważał wstrzymanie podwyżek.

Decyzja Federalnej Rezerwy USA pozytywnie wpłynęło na rynek kryptowalut?

Decyzja Federalnego Rezerwowego Systemu wywołała pozytywną reakcję na rynku kryptowalut. Kryptowaluty, w tym Bitcoin, odnotowały wzrost wartości, ponieważ inwestorzy szukają alternatywnych form inwestycji, które są mniej narażone na wpływ stóp procentowych i inflacji. Wzrost wartości kryptowalut jest szczególnie zauważalny wśród inwestorów indywidualnych, którzy szukają sposobów na ochronę swojego kapitału w obliczu trudnej sytuacji na rynku nieruchomości i inwestycji biznesowych. Warto jednak pamiętać, że rynek kryptowalut jest wciąż bardzo zmienny i inwestycje w ten rynek wiążą się z ryzykiem.

Dodaj Komentarz

Nowsza Starsza
Home Ads
Home Ads